נובולוג רואה באחריות הסביבתית חלק מהערכים והאסטרטגיה העסקיים של החברה. בעקבות הערך האדם במרכז, אנחנו בנובולוג מחפשים כל העת הזדמנויות כדי לסייע לקהילה ברמת הנהלת הארגון ולעודד את עובדינו לתרום ולהתנדב. לעיתים קרובות יוזמות אילו נוצרות ע"י עובדים שמגלים בעיה או צורך בקהילה ואשר הקהילה תרוויח מאותה עזרה.

באמצעות העשייה והפעולות השונות של התרומה לקהילה, נובולוג מספקת תמיכה וסיוע לארגונים שלא למטרת רווח העוסקים בפעילות למען הקהילה ולקהילות שונות בה.

העזרה שאנו מושיטים היא פרקטית ככל האפשר, מתרומה של מזון וצרכים אחרים למשפחות נזקקות, לביקורים במחלקות אונקולוגיות כדי לשמח ולתמוך בחולים.

אנו מעדיפים בדרך כלל לנתב את העזרה שלנו ישירות למטופל עצמו או לקבוצות שאין להם לאן לפנות לעזרה, כמו מטופלים ומקרים סוצאליים.

במקרים יוצאי דופן נובולוג עוזרת לרתום את שותפינו העסקיים למען הסיוע לקהילה.