בנובולוג אנחנו מבינים את החלק הקריטי של האיכות בטיפול מקצועי בתרופות. לכן, נובולוג משקיעה משאבים רבים בכדי להשיג התקדמות מתמדת ופריצה לגבולות חדשים.

 

נובולוג מבצעת סקרי איכות פנימיים (באמצעות מחלקת אבטחת האיכות) וחיצוניים (באמצעות גופי האיכות של החברות הרב לאומיות ומשרד הבריאות הישראלי) על בסיס קבוע. אנו רואים בביקרות אילו הזדמנות לשיפור וקידום האיכות והתהליכים בחברה.

 

נובולוג משמרת את תיקני ה GxP הגבוהים ביותר. סטנדרטים אילו כוללים הענות לנהלי ה GMP, cGSP (כללי איחסון מוצרי בריאות), GDP (כללי הפצה של מוצרי בריאות) ונהלי משרד הבריאות הישראלי.

 

נובולוג ביצעה, והיכן שהנהלים דורשים זאת, מבצעת תהליכי ואלידציה מתמשכים לכל המערכות המחשוביות, חדרי הקירור, המחסנים ורכבי ההפצה.

 

כל נהלי החברה כפופים למערכת הנהלים (SoP's) הראשית הנמצאים באחריותה הבלעדית של מחלקת אבטחת האיכות. כל עובדי נובולוג עוברים הדרכות שנתיות על נהלים אלו.

נובולוג עובדת לפי נהלים קפדניים בכל הקשור לשינויים. לחברה יש מערכת נהלים לחקר חריגות טמפרטורה מקומיות ולאורך זמן (Trending).