מחלקת אבטחת האיכות בנובולוג מוטמעת בצורה מלאה לתוך המבנה הארגונ י של החברה ותהליכיה.

התחומים המרכזיים שבאחריותה הם:

 • CAPA – פעולות מתקנות ופעולות מונעות
 • הדרכות –
  • תוכנית הדרכות שנתית לפי הנהלים האופרטיביים
  • מצגות מקצועיות ומבחנים כדי לשפר את ההבנה ולהעשיר את הידע
  • תיעוד ההדרכות לכל עובד
 • ספקים – קביעת סטנדרטים איכותיים, אישור ספקים וביצוע ביקורות איכות
 • SoP's – כתיבת, עידכון נהלים וביצוע בקרות איכות (עפ"י הנוהל)
 • בקרת טמפרטורה –
  • טמפרטורה ולחות במחסנים
   • פריקת לוגרים ובביצוע אנליזה ולמוצרים המיובאים
   • מערכת בקרה ממוחשבת בזמן אמת
   • דוחות אוטומטיים לגבי חריגות
   • מערכות גיבוי מקיפות
   • תוכניות מיפוי וולידאציה
   • מדידת מגמות
   • מערכת בקרת שליטה מרחוק
  • טמפרטורה ולחות ברכבי ההפצה
   • מעל 97% מנקודות ההפצה מבוקרות באמצעות רכבי נובולוג
   • בידוד ייחודי בכל הרכבים
   • מערכת קירור ייחודית נפרדת לשמירה על מוצרי הקירור
   • מערכת ניתור טמפרטורה בזמן אמת, מבוקרת ממרכז הבקרה עם מערכת התראות לפי צורך.
   • מארזים ואלידיים מיוחדים להפצה דחופה/חירום    

 

מחלקת התאמות

 • שירותי התאמות למוצרים תחת רשיון GMP
 • ההתאמות מבוצעות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נהלי ה cGMP והנחיות החברות הרב לאומיות
 • המחלקה מנוהלת על ידי רוקח מוסמך
 • המלחקה מבוקרת על ידי גופי האיכות של החברות הרב לאומיות ומשרד הבריאות
 • ניהול תהליכי האיכות והנהלים במחלקה מבוקרים על ידי מחלקת אבטחת האיכות
 • המחלקה תומכת בצרכים השיווקיים של שותפיה