מצוינות באיכות

מערכת האיכות מהווה עמוד התווך של הארגון ונתפסת ע"י חברי הנהלה ככלי אסטרטגי לשגשוג  והמשך צמיחה. בחברת נובולוג אנו שוקדים על שיפור מתמיד תוך אימוץ מעגל הPDCA (תכנן, בצע, בדוק, פעל).  בחברה ידוע כי איכות היא עמידה במכלול הדרישות כל הזמן יש להגדיר את הדרישות.  מערכת האיכות בארגון נוסדה על מנת  להבטיח בקרה ושיפור מתמיד.
אנו משקעים משאבים ב:

  • אפיון דרישות
  • הגדרת הדרישות
  • יישום הדרישות

בדיקת היישום כוללת ניטור תהליכים, בקרות שינוי איסוף וניתוח נתונים ומגמות, וסקרי הנהלה.

לנובולוג תקן ISO 9001 שמסמיך את מערכת האיכות בארגון.  הנהלת החברה מחוייבת לספק את המשאבים הדרושים לקיום מערכת אפקטיבית ולהטמיע את עקרונותיה בארגון.

מחלקת האיכות אחראיות על מיסוד, בדיקת יעילות ודיווח להנהלה.

דרישות הGDP / GMP אשר באות לידי ביטוי בנהלים, בהדרכה, במבדקים ובהטמעת מערכת האיכות. מובילות את החברה בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

Top