הקוד האתי

ethics

קוד התנהגות עסקי ואתי זה, מתאר את העקרונות והפרקטיקות המנחות את ההתנהגות העסקית בנובולוג. קוד זה משקף את מטרת ההנהלה לאכיפת הסטנדרטים האתיים של החברה ולקיום סביבת עבודה שתבטיח יושרה, כבוד והגינות. האמונה של נובולוג היא שהאינטרסים ארוכי הטווח של החברה מושגים בצורה הטובה ביותר על ידי ביצוע קפדני של המדיניות בדגש על שמירה על החוק, והאחריות החברתית בכל הפעילות העסקית.

שמירה על האמון והביטחון של השותפים העסקיים של נובולוג משמעותה הבטחה על שמירת הערכים בקפדנות ותרגומם להתנהגות עקבית ומתאימה. קוד זה חל על כל עובדי הארגון.

  1. ציות לחוק: נובולוג מחוייבת לנהל את עסקיה בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. המוניטין של נובולוג ליושרה, איכות וסטנדרטים הגבוהים ביותר מבוססת על התחייבות זו ומסייעת להבטיח את הצלחתה לטווח הארוך.
  2. אחריות תאגידית: פעילותה של נובולוג נבחנת בשלושה אספקטים: חברתית, סביבתית וכלכלית. נובולוג חותרת להבטיח ששירותיה יעמדו בסטנדרטים הבינלאומיים המתאימים ופועלת לאור הסטנדרטים הגבוהים האלה, ותמיד בהתאם לדרישות החקיקה, כמינימום. עמידה בכל הנהלים המתאימים, נועדה לקדם את בטיחות המוצר והתקנים המחמירים ביותר  של שירות ואיכות שמתוקשרות, מותאמות ומיושמות בחברה. בנוסף, כל הביצועים מנוטרים ונמדדים באופן שוטף.
  3. הימנעות מניגוד אינטרסים: נובולוג פועלת עם כל שותפיה העסקיים באופן הוגן ואובייקטיבי לחלוטין, ללא אפליה או העדפה, המבוססת על שיקולים כלכליים או אישיים. עובדי החברה חייבים להימנע מכל פעולה שיש בה משום ניגוד אינטרסים בין השותפים העסקיים, ובין תפקידיהם בחברה וענייניהם האישיים או ענייניו האישיים של קרוב משפחה או כל חובה אחרת אפשרית מטעמינו.
  4. מלחמה בשחיתות: נובולוג לא תסבול שום פעולה המבקשת להשיג או לקדם את העסק באמצעים פסולים כגון שחיתות ושוחד. ובכלל זה, קבלה והתחייבות שלא להציע או לקבל כל הצעה של שוחד, לא לתת או לקבל כל תשלום בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סמוי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת.
  5. הגבלים עסקיים: נובולוג מאמינה בדרך של מסחר הוגן ובתחרות חופשית. ומכאן כל עובדי החברה מחוייבים למלא את חוקי ההגבלים העסקיים באופן מלא ומוחלט, ולכן על כל העובדים להימנע מכל עיסוק בקשר להתערבות בתיאום מחירים, העברת לקוחות ושיווקם בין מתחרים, חרמות, ובכל עת וזמן  חל איסור על שיח או העברה של אינפורמציה למתחרינו בנוגע ל: 1) מחירים, שינויי מחיר, הצעות מחיר, מדיניות תמחור, הנחות, תנאי תשלום, אשראי, הלוואות או תנאי סחר. 2) שיעור רווח, גובה מרווח, או עלויות. 3) נתוני נתח שוק, מכירות בטריטוריה או בשוק. 4) חלוקת הלקוחות או טריטוריות. 5) נתונים הקשורים לדרך בחירה, דחיה או הפסקת התקשרות עם ספקים. 6) הגבלה של טריטוריה או שוק שבו חברה עשויה למכור מחדש שירות או מוצר. 7) הגבלה של הלקוחות אליהם חברה יכולה למכור. 8) הגבלה לא הגיונית לגבי פיתוח או שימוש בטכנולוגיות.
  6. סודיות ופרטיות: המנהלים והעובדים של נובולוג מחוייבים לשמור על סודיות מידע שהוענקה להם על ידי השותפים העסקיים שלהם או נלמדו במהלך השירות שלהם. יתר על כן, עובדי נובולוג מחוייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לשמור ולהגן על המידע. חובה זו חלה על כל מנהלי החברה והעובדים, גם לאחר שעזבו את החברה.
  7. תנאי עבודה הוגנים: נובולוג מכירה בכך שעובדיה הם הנכס והמשאב הגדול ביותר של החברה ולכן דורשת מכולם מחוייבות גבוהה. נובולוג מחוייבת לספק סביבת עבודה תומכת ובטוחה, יצירת מקום עבודה שבו לכל אדם יש את ההזדמנות לצמיחה אישית ומקצועית.
  8. שוויון הזדמנויות בעבודה: המדיניות של נובולוג היא לספק הזדמנויות תעסוקה שוות ולטפל בפונים ועובדים ללא קשר למאפיינים אישיים כגון גזע, צבע, דת, מין, נטייה מינית, גיל, זהות מגדרית או ביטוי מין, מוצא לאומי, מצב משפחתי, נכות, מעמד ותיק, או  מאפיין אחר המוגן על ידי החוק.
  9. דין וחשבון: כל העובדים נדרשים לעמוד בתקנים שנקבעו בקוד זה. הפרה של קוד זה תוביל להשלכות. השלכות אלה עשויות לכלול העברתו של העובד מתפקידו  וסיום העסקה.

כל אחד ואחת מעובדי החברה נדרש לקיים ולעמוד בקוד המוסרי של החברה. כל עובד שמאמין שעובד אחר הפר את הוראות הקוד האתי חייב לדווח על הפרתו לממונה של אותו עובד או לבעל משרה בכירה בעמדה גבוהה אף יותר. כישלון לדווח על הפרה כזו מהווה בפני עצמה כהפרה של הקוד האתי וכפוף לכל ההשלכות האפשריות. כל הפרה של הקוד האתי עלולה לגרום לצעדים משמעתיים נגד העובד, לרבות הפסקת העבודה או אפילו נקיטת הליכים פליליים.

 

 

Top