קהילה

comm2

לעבוד בנובולוג

סביבת העבודה - נובולוג אחראית על יצירת סביבת עבודה אתית המבטיחה יושרה, כבוד והגינות לעובדיה. על כן, אנו מקפידים על הצמדות לעקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הכוללים הגנה על שעות עבודה ומנוחה, מניעת אפליה תעסוקתית ,הקפדה על שוויון הזדמנויות בעבודה ומניעת הטרדה מינית.

נובולוג חרטה על דגלה את השאיפה למצוינות וחדשנות. אנו מחויבים לשיפור מתמיד, מתן אפשרויות להצפת רעיונות, הגדרת מטרות ופתרונן בשיתוף פעולה ובתרבות דיון הרמונית וסובלנית.

תרומה לקהילה- כחברה מובילה בעולם הבריאות, נובולוג רואה בעצמה אחראית לא רק לעובדיה ומטרותיה העסקיות, כי אם גם לסביבה ולקהילה בה היא פועלת.

קהילה: תרומה לקהילה הינה בעלת חשיבות עצומה עבורנו, ולכן בנובולוג ישנה הקפדה עליונה על קיום אירועי התנדבות לאורך השנה כולה, קידום עמותות וגופים חברתיים, עידוד פעילות התנדבותית של עובדי החברה, העלאת המודעות החברתית בארגון ועוד.

סביבה: השמירה על סביבת החיים שלנו ושל בני הדורות הבאים, נתפסת בנובולוג כבעלת חשיבות רבה, ולכן אנו שואפים לצמצם השפעתנו על הסביבה, ולעשות שימוש מושכל במשאבים טבעיים. כל הפעילות הלוגיסטית והטכנולוגית שלנו עומדת בתקני הרגולציה. בנוסף, נובולוג מקדמת פיתוח בר קיימא, ומקפידה לנהל מדיניות של 'משרד ירוק'.

הקוד האתי- בנובולוג אנו מתייחסים לקוד האתי כמדיניות, גישה, ואף יש שיכנוהו 'נוהל-על', העומדים כמטריה ערכית מעל לכל פעילות החברה, האסטרטגיה שלה וקבלת ההחלטות של עובדיה. כל העובדים והמנהלים מחויבים לקוד האתי ונדרשים לפעול על פיו. הקוד האתי של נובולוג מבוסס על שלושה נושאים עיקרים- ההון האנושי, סביבה וקהילה, ואתיקה עסקית. כל נושא טומן בחובו תתי נושאים וערכים המובילים את צורת החשיבה הרצויה באותו הנושא.

 

Top