דיווחי חברה

11.6.2023
11.6.2023

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית

19.4.2023
19.4.2023

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

18.4.2023
19.4.2023

עירן טאוס,מנכל החברה,החליט לסיים תפקידו, יסיים ב17.10.23

18.4.2023
19.4.2023

חדל לכהן כמנכ"ל-עירן טאוס החל מ 17.10.23

18.4.2023
19.4.2023

החל להיות בעל ענין- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

17.4.2023
19.4.2023

חדל להיות בעל ענין-אלי דהן

20.3.2023
19.4.2023

דיבידנד בסך 3.32217 אג' למניה, קובע 27.3.23, תשלום 3.4.23

16.1.2023
19.4.2023

מבט וחברות דהן ביטלו הסכמות בעלי מניות - אינן נחשבות כמחזיקות ביחד במניות שבבעלותן

16.1.2023
19.4.2023

מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2022 ושיחת ועידה ביום 20.3.23, שעת השיחה: 11:00

21.11.2022
3.1.2023

מינוי דירקטור - תמר גוטליב , החל מ 20.11.22

21.11.2022
3.1.2023

מינוי דירקטור - שלו ורדה , החל מ 11.12.22

21.11.2022
3.1.2023

חדל לכהן כדירקטור-דורון שטיגר החל מ 30.11.22

16.11.2022
16.11.2022

דיבידנד בסך 3.24354 אג' למניה, קובע: 24.11.22, תשלום 1.12.22

13.11.2022
3.1.2023

חדל לכהן כדירקטור-יהונתן קפלן החל מ 13.11.22

29.9.2022
6.10.2022

הסכם לרכישת 75% ממניות חב פרונטו דיאגנוסיטקה

17.7.2022
17.7.2022

הסכם לרכישת GSAP BIOMED

18.5.2022
18.5.2022

זימון אסיפה ל-23.6.22-מינוי מחדש של רו"ח ודירקטורים, כתב הצבעה ועוד

זימון אסיפה ל-23.6.22-מינוי מחדש של רו"ח ודירקטורים, כתב הצבעה ועוד

14.3.2022
14.3.2022

דיבידנד בסך 3.03913אג' למניה,קובע:24.3.22,תשלום 4.4.22

9.3.2022
10.3.2022

מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2021 ושיחות ועידה ביום 14.3.22

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע״מ (להלן: ״החברה״) מתכבדת להודיע כי דוחותיה הכספיים לשנת 2021 עתידים להתפרסם ביום שני, ה-14 במרץ, 2022, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת www.maya.tase.co.il.

3.1.2022
10.3.2022

הסכם לרכישת 55% מחב' א.י.א. מדיקל (עין טל) בתמורה לסך של 32.3 מ'שח, אופצית

17.3.2021
10.3.2022

דיבידנד בסך 3.1712 אג' למניה, קובע: 30.3.21, תשלום 8.4.21

11.3.2021
10.3.2022

השקעה בחברת Medflex GmbH

4.3.2021
10.3.2022

הסכם לרכישת מניות אמריקן מדיקל לבורטוריס (ישראל) בע"מ ("AML")

30.12.2020
10.3.2022

הנפקה פרטית של כ- 40.95מ' מניות (כ8.12%) ל -8 ניצעים במחיר של 2.93 ש"ח למניה

24.9.2020
10.3.2022

התקשרה בהסכם לרכישת 51% מהון המניות של סאלוס ב-9.2 מ'ש"ח