עדכונים
5.12.2022

חברת עין טל לרפואת עיניים מצטרפת לחטיבת הבריאות של נובולוג

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
5.12.2022

חברת עין טל לרפואת עיניים מצטרפת לחטיבת הבריאות של נובולוג

מאת:
מערכת נובולוג

במרכזי עין טל מנתחים ומטפלים למעלה מ-60 מרופאי העיניים המובילים בישראל, המבצעים מדי שנה מעל 10,000 ניתוחים בכל תחומי רפואת העין. עין טל הדסה, המוחזקת 50% על ידי עין טל ו-50% על ידי הדסה, היא רשת להסרת משקפיים ופועלים בה מנתחים מומחי קרנית והסרת משקפיים מהשורה הראשונה בישראל ובעולם

נובולוג רוכשת 55% ממניות חברת עין טל תמורת סך של כ-32.3 מיליון ש״ח

מרכז עין טל נחשב המוביל בתחום רפואת העיניים הפרטית בארץ, בעל מוניטין של 35 שנה בתחום העיניים. במרכזי עין טל מנתחים ומטפלים למעלה מ-60 מרופאי העיניים המובילים בישראל, המבצעים מדי שנה מעל 10,000 ניתוחים בכל תחומי רפואת העין עין טל הדסה, המוחזקת 50% על ידי עין טל ו-50% על ידי הדסה, היא רשת להסרת המשקפיים ופועלים בה מנתחים מומחי קרנית והסרת משקפיים מהשורה הראשונה בישראל ובעולם

תחום רפואת העיניים הכולל, בין היתר, ניתוחי עיניים מסוגים שונים נמצא במגמת צמיחה בכל העולם לרבות גידול עקבי במספר הניתוחים האסתטיים.

חברת נובולוג מדווחת היום כי חתמה על הסכם לרכישת 55% ממניות חברת עין טל (א.י.א מדיקל) אשר מפעילה מרכז רפואי כירורגי המתמקד ברפואת עיניים, בו פועל מערך של רופאי עיניים מומחים שמעניקים שירותי רפואה רבים, לרבות ניתוחים בכל תחומי רפואת העין. במרכז הרפואי פועלים ארבעה חדרי ניתוח המותאמים לניתוחי עיניים, חדרי טיפולים ייעודיים, מכון בדיקות והדמיות ומערך אופטומטריה. בנוסף מחזיקה עין טל במחצית מהונה המונפק של עין טל הדסה – שהינה רשת להסרת משקפיים המונה שישה סניפים.

תמורת המניות במועד השלמת העסקה ובתמורה למניות הנרכשות, תשלם החברה למוכרים סך של כ-32.3 מיליון ש״ח , באופן בו לאחר השלמת העסקה תחזיק החברה ב-55% מהונה של עין טל, המוכרים יחזיקו בכ-25% וקבוצת הראל ביטוח תחזיק בכ-20% הנותרים. הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה.

במסגרת ההסכם התחייבו המוכרים להמשיך לכהן בתפקידיהם הנוכחיים כמנכ״ל וכמנהל הרפואי של עין טל, לתקופות שהוסכמו בהסכם.

אופציית CALL ואופציית PUT במסגרת ההסכם, הוענקה לנובולוג אופציית CALL ולמוכרים ולקבוצת הראל הוענקה אופציית
PUT לרכישת מניות עין טל. האופציות תהיינה ניתנות למימוש החל משלוש שנים ועד לתום שש שנים ממועד ההשלמה כאשר התמורה בגין כל אחת מן האופציות תיגזר ממכפיל שהוסכם בין הצדדים ביחס לכל אחת מהאופציות על ה-EBITDA השנתית המייצגת של עין טל.

השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת אישור מאת הממונה על התחרות, ככל שנדרש, בקבלת הסכמות צדדים שלישיים כמפורט בהסכם וקבלת הסכמתה של קבוצת הראל ביטוח להתקשרות ולהסכם בעלי המניות החדש ותתקיים בסמוך לאחר קבלתם והתקיימותם.

עירן טאוס, מנכ״ל החברה מסר: ״אנו שמחים לדווח על רכישת 55% ממניות חברת עין טל. חברת עין טל פועלת בתחום רפואת העיניים הכולל, בין היתר, ניתוחי עיניים מסוגים שונים ונמצא במגמת צמיחה בכל העולם לרבות גידול עקבי במספר הניתוחים האסתטיים. רכישה זו מהווה נדבך נוסף במימוש האסטרטגיה של נובולוג להרחבת פעילותה בעולם ה-Health Care תוך הרחבת סל השירותים ללקוחות הקצה הפרטיים. חברת עין טל משתלבת היטב בחטיבת הבריאות של נובולוג והסינרגיה תאפשר לנובולוג להרחיב את שירותיה ולהגיע לקהלי יעד חדשים, שיקבלו מגוון שירותי רפואה מתקדמים. בכוונתנו לפעול להרחבת השירותים המוצעים על ידי חברת עין טל , תוך מיקוד בשירותי בריאות חדשניים ודיגיטליים, מיצוי שיתוף הפעולה ומקסום
היכולות הקיימות והעתידיות של נובולוג ושל עין טל.

חיליק אסיה, מנכ״ל עין טל מסר:

"קבוצת עין טל והראל חברה לביטוח שמחים ונרגשים מהחיבור עם קבוצת נובולוג ומצפים לפעול במשותף להמשך צמיחתה של קבוצת עין טל. הסינרגיה בין החברות מחזקת משמעותית "את היכולת של קבוצת עין טל ליישם את מטרותיה האסטרטגיות תוך הרחבת מגוון המוצרים אותם היא מציעה ללקוחותיה.

נובולוג יוצגה בעסקה ע״י עו״ד אייל קליינמינץ ממשרד תומר מהרשק ושות׳

עין טל יוצגה בעסקה ע״י עו״ד מיכל רדנאי-זאבי ממשרד יוסי ולוי שות׳