עדכונים
3.20.2023

נובולוג מסכמת את שנת 2022 עם צמיחה של 15% ברווח הנקי

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
3.20.2023

נובולוג מסכמת את שנת 2022 עם צמיחה של 15% ברווח הנקי

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג ממשיכה ליישם את תוכניות העבודה שלה המבוססות על שילוב של צמיחה אורגנית ורכישות:

נובולוג מסכמת את שנת 2022 עם צמיחה של 15% ברווח הנקי; ומכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 16.9 מיליון ש"ח, כך שסך הדיבידנדים הכולל מתחילת 2021 מגיע לכ-81 מיליון ש"ח

• ה-Adjusted EBITDA הסתכם בשנת 2022 ב-136.5 מיליון ש"ח (112.5 מיליון ש"ח לפני יישום IFRS16), גידול של 14% לעומת אשתקד

• הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2022 ב-176.1 מיליון ש"ח, גידול של 18% לעומת הרווח הגולמי אשתקד.

• הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2022 ב-78.8 מיליון ש"ח, גידול של 13% לעומת הרווח התפעולי אשתקד.

• הרווח הנקי הסתכם בשנת 2022 ב-51.4 מיליון ש"ח, גידול של 15% לעומת הרווח הנקי אשתקד.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2022 ב-132.6 מיליון ש"ח, גידול של 59% לעומת אשתקד.

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו שמחים לסכם שנה נוספת של צמיחה בכל הפרמטרים: בהכנסות, ברווח ובתזרים מפעילות שוטפת. לצד צמיחה אורגנית ביצענו השנה שתי רכישות: חברת עין טל בתחום רפואת העיניים וחברת Gsap המסייעת לחברות ביומד בתחומי רגולציה, ניסויים קליניים ועמידה בתקני איכות, שאוחדו בדוחות אך עיקר השפעתן על תוצאות החברה תבוא לידי ביטוי לאורך הרבעונים הקרובים. בנוסף, השלמנו לאחרונה את רכישת חברת פרונטו, בתחום אבחון מולקולארי גנטי.
רכישות אלו מאפשרות לנו להגדיל את סל המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו ויאפשרו לנו לשמור ולחזק את מעמדנו המוביל בתחום הפארמה והשירותים הרפואיים. רכישות אלו מבוצעות כחלק מאסטרטגיית החברה להיות קבוצת בריאות מובילה, תוך שמירה על איתנות פיננסית חזקה במיוחד.
בנוסף ובמענה לצרכיי הלקוחות, נובולוג הקימה מרכז לוגיסטי חדש וכן מפתחת Market Place ייחודי המחבר בין לקוחות הקצה לרופאים פרטיים וספקי שירות בעולם הבריאות במטרה לייצר עבור לקוחותינו זמינות וחוויית טיפול מתקדמת.
אנו גאים לעשות זאת תוך שמירה על מדיניות דיבידנד וחלוקה של 70% מהרווחים לבעלי המניות. אנו נמשיך לפעול מתוך מחויבות זו להמשך צמיחה והשאת ערך לבעלי המניות".  

עיקרי תוצאות החברה לשנת 2022:

הכנסות הקבוצה הסתכמו בשנת 2022 ב-1,507.9 מיליון ש"ח, צמיחה של 20% לעומת 1,255.2 מיליון ש"ח אשתקד. גידול בהכנסות נרשם בשנת 2022 בכל חטיבות הפעילות והושפע מאיחוד של החברות עין טל, החל מהרבעון הראשון של 2022, ושל Gsap החל מחודש ספטמבר 2022.

הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2022 ב-176.1 מיליון ש"ח, עלייה של 18% לעומת 149.0 מיליון ש"ח אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2022 נאמד בכ-12% מסך ההכנסות, בדומה לאשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2022 ב-78.8 מיליון ש"ח, עלייה של 13% לעומת 69.9 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם בשנת 2022 ב-51.4 מיליון ש"ח, עלייה של 15% לעומת 44.8 מיליון ש"ח אשתקד.

ה-Adjusted EBITDA הסתכם בשנת 2022 ב-136.5 מיליון ש"ח, עלייה של 14% לעומת 119.3 מיליון ש"ח אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2022 ב-132.6 מיליון ש"ח, עלייה של 59% לעומת 83.4 מיליון ש"ח אשתקד.

יתרת המזומנים של הקבוצה בשנת 2022 עומדת על 172.8 מיליון ש"ח.

ההון העצמי הסתכם בשנת 2022 ב-462 מיליון ש"ח ומהווה כ-19% מסך המאזן.

דיבידנד החברה מכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 16.9 מיליון ש"ח בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לחלוקה של 70% מהרווח הנקי.

חטיבת הלוגיסטיקה

הכנסות החטיבה הסתכמו בשנת 2022 ב-1,281.7 מיליון ש"ח, צמיחה של 17% לעומת אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2022 ב-53.9 מיליון ש"ח, עלייה של 25% לעומת אשתקד.

חטיבת שירותי הבריאות

הכנסות החטיבה הסתכמו בשנת 2022 ב-201.9 מיליון ש"ח, צמיחה של 43% לעומת אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2022 ב-15.2 מיליון ש"ח, ירידה של 19% לעומת אשתקד.

חטיבת הדיגיטל

הכנסות החטיבה הסתכמו בשנת 2022 ב-26.0 מיליון ש"ח, צמיחה של 1% לעומת אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2022 ב-5.5 מיליון ש"ח, זהה לאשתקד.  

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-1,000 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - חטיבת הלוגיסטיקה מהווה שותפה לוגיסטית ואסטרטגית בכירה של חברות פארמה וציוד רפואי רב לאומיות, הפועלות בישראל. נובולוג מפעילה עבור החברות הללו מגוון שירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותים רפואיים ללקוחות מוסדיים ופרטיים במגוון תחומים.

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים וניהול דיגיטלי של יומני הרופאים.

http://www.novolog.co.il

https://il.linkedin.com/company/novolog