רכישות
7.18.2022

נובולוג רוכשת 60% מחברת Gsap Biomed תמורת כ- 33 מיליון ₪

מאת:
מערכת נובולוג
רכישות
7.18.2022

נובולוג רוכשת 60% מחברת Gsap Biomed תמורת כ- 33 מיליון ₪

מאת:
מערכת נובולוג

Gsap הינה חברה ישראלית המספקת שירותים מקיפים לחברות ביומד, לתעשיית הפארמה, הציוד הרפואי ומדעי החיים בנושאי הבטחה ובקרת איכות, ניסויים קליניים ושירותים משלימים נוספים לאורך מחזור החיים של מוצרים רפואיים. החברה מספקת פתרון רחב הכולל את כלל ההיבטים הדרושים לעמידת חברות בתחום הרפואה בסטנדרטים הנדרשים לפיתוח, ייצור ושיווק פתרונותיהן.

נובולוג מדווחת על רכישת 60% ממניות חברת  Gsap Biomed Ltd תמורת סך של עד 45 מיליון ₪, שתעשה ב- 3 פעימות. כאשר במועד השלמת העסקה ובתמורה למניות הנרכשות, תשלם נובולוג סך של 33 מיליון ש"ח במזומן. בנוסף לתמורה במזומן תשלם נובולוג  למוכרת בתוך שלושים ימים ממועד אישור הדוחות הכספים השנתיים בגין כל אחת מהשנים 2022 ו-2023, לפי מנגנון שהוסכם בהסכם הנגזר מתוצאותיה הכספיים של Gsap בשנים האמורות, בהיקף של עד 5 מיליון ש"ח ביחס לשנת 2022, ו-7 מיליון ש"ח ביחס לשנת 2023, כמפורט בהסכם (תקרת התמורה הנוספת כאמור עומדת על 12 מיליון ש"ח בסה"כ).

לנובולוג הוענקה אופציה מסוג CALL ול Gsap הוענקה אופציה מסוג PUT לרכישת כלל מניות Gsap שיוחזקו על ידי המוכרת  במועד המימוש, באופן שבו כפוף למימושן תחזיק החברה במלוא הון המניות של Gsap.

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג מסר: "רכישת ההחזקה ב- Gsap מבוצעת על ידי נובולוג כחלק מתוכניותיה להרחבת והשלמת סל השירותים אותם היא מציעה כיום ללקוחותיה וכחלק מתוכנית הקבוצה לפתח ולהציע שירותים נוספים ללקוחות הקבוצה. חברת Gsap נחשבת לחברת הייעוץ המובילה בישראל ליישום תהליכי רגולציה, קליניקה ואיכות בתחומי הפארמה והמכשור הרפואי, זאת בנוסף לשירותים שהיא מציעה בתחום הניסויים הקליניים, המכסים את כל סביבת ניהול המחקר ושנועדו להבטיח את הצלחת הניסוי הקליני. Gsap הובילה בשנים האחרונות מאות פרויקטים בתחום הביומד בישראל ובחו"ל. תחת ניהולה, Gsap ביצעה עשרות הגשות רגולטוריות לתרופות אינובטיביות ומכשור רפואי. בכוונתנו לפעול להרחבת השירותים המוצעים על ידי Gsap ולמיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות של החברה כיום, לבין פעילותה הנוכחית והעתידית של Gsap."

ההסכם כפוף לקבלת אישור מהממונה על התחרות.

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-800 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - הנגשת שירותים לוגיסטיים מורכבים ושירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותי בריאות מקיפים ללקוחות מוסדיים ופרטיים.

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים.

http://www.novolog.co.il

https://il.linkedin.com/company/novolog

לפרטים נוספים:

יהונתן רז

קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

jonathan@km-ir.co.il

www.km-ir.co.il