עדכונים
5.19.2022

תוצאות רבעון 1, 2022

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
5.19.2022

תוצאות רבעון 1, 2022

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם תוצאות חזקות והמשך צמיחה בכל החטיבות

נובולוג מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם תוצאות חזקות והמשך צמיחה בכל החטיבות

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-20.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.8% לעומת אשתקד

ה-Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ-34.1 מיליון ש"ח (כ-28.8 מיליון ש"ח לפני השפעת תקן IFRS16), גידול של כ-12.7% לעומת אשתקד

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו שמחים להציג רבעון חזק נוסף עם גידול בהכנסות וברווח התפעולי בכל החטיבות ובעיקר בתחום שירותי הבריאות, בו אנו עדים לתרומתן ההולכת וגדלה של החברות שרכשנו. אנו ממשיכים לפעול להרחבת סל השירותים שאנו מציעים ללקוחותינו תוך השבחת הפעילויות הקיימות לצד איתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם בהתאם ליעדים החדשים שהצבנו לעצמנו."

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2022 (כולל תקן IFRS16)

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-375.4 מיליון ש"ח לעומת כ-316.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.8%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות בכל אחת מהחטיבות, וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות AML, גסטרומד ועין טל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-44.6 מיליון ש"ח לעומת כ-37.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.1%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-24.7 מיליון ש"ח לעומת כ-19.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות AML, גסטרומד ועין טל וכן גידול בהוצאות לטובת המשך הרחבת פעילות החברה.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-20.7 מיליון ש"ח לעומת כ-19.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.8%.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-13.1 מיליון ש"ח לעומת כ-13.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הראשון, בנטרול הפסדי אקוויטי מההשקעה במדפלקס, הסתכם בכ-14 מיליון ₪ לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול רווח הון חד פעמי כתוצאה מיישום IFRS 16, אשר הסתכם בכ-13 מיליון ש"ח, משקף עלייה של כ-7.7%.

ה-Adjusted EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-34.1 מיליון ש"ח (כ-28.8 מיליון ש"ח לפני השפעת תקן IFRS16) לעומת כ-30.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12.7%.

יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 31.3.2022 עומדת על סך של כ-214.3 מיליון ש"ח לעומת כ-238.7 מיליון ש"ח ליום 31.12.2021, עם חוב פיננסי לא מהותי של כ-2.9 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31.03.2022 הסתכם לסך של כ-430 מיליון ש"ח בדומה ליום 31.12.2021.

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-800 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - הנגשת שירותים לוגיסטיים מורכבים ושירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותים רפואיים אל בתי המטופלים

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים