עדכונים
8.10.2022

תוצאות רבעון 2, 2022

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
8.10.2022

תוצאות רבעון 2, 2022

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג מסכמת את הרבעון השני לשנת 2022 עם המשך צמיחה

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-18.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-10.8% לעומת אשתקד

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-12.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-19.6% לעומת אשתקד

ה-Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ-33.3 מיליון ש"ח (כ-27.5 מיליון ש"ח לפני יישום IFRS16), גידול של כ-13.0% לעומת אשתקד

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו שמחים להציג רבעון נוסף של תוצאות טובות עם גידול בהכנסות וברווחיות הקבוצה. לאחרונה הודענו על רכישת 60% מחברת Gsap הנחשבת לחברת הייעוץ המובילה בישראל ליישום תהליכי רגולציה, קליניקה ואיכות בתחומי הפארמה והמכשור הרפואי. עסקה זו נעשית במסגרת האסטרטגיה שלנו להרחבת סל השירותים והערך המוסף שאנו מציעים ללקוחותינו תוך המשך המאמצים להשבחת הפעילויות הקיימות ואיתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם. אנו ממשיכים להשקיע בבניית תשתיות נוספות לצורך הצמיחה העתידית ארוכת הטווח של החברה והשגת היעדים שהצבנו לעצמנו."

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2022 (כולל תקן IFRS16)

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו לכ-361.4 מיליון ש"ח לעומת כ-309.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-16.7%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות ברוב החטיבות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות גסטרומד ועין טל.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-42.8 מיליון ש"ח לעומת כ-36.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-17.6%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בכ-24.4 מיליון ש"ח לעומת כ-18.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-28.7%. העלייה נובעת בעיקר מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות גסטרומד ועין טל וכן גידול בהוצאות לטובת המשך הרחבת פעילות החברה.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-18.5 מיליון ש"ח לעומת כ-16.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10.8%, שנבע בעיקר מעליה ברווח של מגזר הלוגיסטיקה ומנגד ירידה ברווח של חטיבת שירותי הבריאות כתוצאה משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים וכן מקיטון ברווח משירותי המעבדה כתוצאה של הפסקת פרויקט בתחום חיסוני הקורונה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-12.5 מיליון ש"ח לעומת כ-10.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 19.6%.

ה-Adjusted EBITDA  ברבעון הסתכם בכ-33.3 מיליון ש"ח לעומת כ-29.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13.0%.

יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 30.6.2022 עומדת על סך של כ-199.2 מיליון ש"ח לעומת כ-214.3 מיליון ש"ח ליום 31.3.2022, עם חוב פיננסי לא מהותי של כ-2.7 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 30.06.2022 הסתכם לסך של כ-444.4 מיליון ש"ח לעומת כ-429.9 מיליון ש"ח ליום 31.3.2022.

עיקרי התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2022 (כולל תקן IFRS16)

ההכנסות הסתכמו בכ-736.8 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-625.7 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-17.7%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות בכל אחת מהחטיבות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות AML, גסטרומד ועין טל.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-87.4 מיליון ש"ח לעומת כ-74.2 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-17.8%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-49.0 מיליון ש"ח לעומת כ-38.4 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-27.7%. הגידול נובע מאיחוד התוצאות הכספיות של גסטרומד, עין טל ו-AML וגידול בהוצאות לטובת הרחבת פעילות הקבוצה.  

הרווח התפעולי הסתכם בכ-39.2 מיליון ש"ח לעומת כ-35.9 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-9.2%.

הרווח הנקי הסתכם בכ-25.7 מיליון ש"ח לעומת כ-24.0 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.0%.

ה- Adjusted EBITDA הסתכם בכ-67.4 מיליון ש"ח לעומת כ-59.8 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-12.8%.

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-800 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - שירותי הפצת תרופות ומוצרים רפואיים, לוגיסטיקה של ניסויים קליניים, מתן שירותים פרמצבטיים ללקוחות הלוגיסטיקה וסטרליזציה של ציוד רפואי מתכלה.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותים רפואיים ללקוחות מוסדיים ופרטיים במגוון תחומים.

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים וניהול דיגיטלי של יומני הרופאים.

http://www.novolog.co.il

https://il.linkedin.com/company/novolog

לפרטים נוספים:

יהונתן רז

קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

jonathan@km-ir.co.il

www.km-ir.co.il