עדכונים
11.16.2022

תוצאות רבעון 3, 2022

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
11.16.2022

תוצאות רבעון 3, 2022

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2022 עם המשך צמיחה

הגידול ברבעון כמו לכ-387.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 17.5% לעומת אשתקד

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-44.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-21.7% לעומת אשתקד

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-18.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.4% לעומת אשתקד

ה-Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ-32.8 מיליון ש"ח (כ-26.6 מיליון ש"ח לפני יישום IFRS16), גידול של כ-11.7% לעומת אשתקד


עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו שמחים להציג רבעון נוסף של גידול בפעילות הקבוצה. לאחרונה הודענו על רכישת 75% מחברת פרונטו המשלימה את השירותים של סלים בחטיבת וסינרגטית של נובולוג לפעילות מעבדת AML. רכישה זאת מצטרפת לרכישת שביעות רצון נוספת במהלך השנה, בעיקר בחטיבת הבריאות והלוגיסטיקה, כחלק מהאסטרטגיה שלנו לבניית תשתיות נוספות לצורך הצמיחה העתידית בטווח של החברה והשגת היעדים שהצבנו לעצמנו. אנו ממשיכים לפעול לחיזוק מעמדה של נובולוג כמובילה בעולם- Health Care.


עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2022 (כולל תקן IFRS16)
הגידול ברבעון השלישי כמו לכ-387.7 מיליון ש"ח לעומת כ-329.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-17.5%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהשתתפות ברוב החטיבות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות גסטרומד, עין טל ו- GSAP.
הרווח הגולמיבעון הסתכם בכ-44.5 מיליון ש"ח (כ- 11.5% מהכלל) לעומת כ-36 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 11.1% מהנטל), גידול של כ-21.7%.
מכירה הנהלה וכלליות ברבעון מסתכמו בכ-25.2 מיליון ש"ח לעומת כ-18.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נובעת בעיקר מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות גסטרומד, עין טל ו- GSAP וכן גידול בשירות הרחבת פעילות הקבוצה.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-18.6 מיליון ש"ח לעומת כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.4%, שנבע בעיקר מעלייה ברווח של מגזר הלוגיסטיקה ומנגד רווח של חטיבת שירותי הבריאות בהתאם לשינויים בסביבה התחרותית של פעילות פעילות המונשמים וכן מקיטון ברווח שירותי המעבדה כמו של הפסקת פרויקט בתחום חיסוני הקורונה.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-11 מיליון ש"ח בדומה לרווח ברבעון המק אשתקד. הרווח הנקי ברבעון בנטרול הפסדי אקוויטי הסתכם לכ-12.5 מיליון ש"ח לעומת כ-11.5 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-%9.3.
ה-Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ-32.8 מיליון ש"ח לעומת כ-29.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.7%.
יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 30.9.2022 עומדת על סך של כ-178.8 מיליון ש"ח לעומת כ-199.2 מיליון ש"ח ליום 30.6.2022, עם חוב פיננסי לא מהותי של כ-2.4 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 30.09.2022 הסתכם לסך של כ-456.8 מיליון ש"ח לעומת כ-444.4 מיליון ש"ח ליום 30.6.2022.

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-800 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - שירותי הפצת תרופות ומוצרים רפואיים, לוגיסטיקה של ניסויים קליניים, מתן שירותים פרמצבטיים ללקוחות הלוגיסטיקה וסטרליזציה של ציוד רפואי מתכלה.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותים רפואיים ללקוחות מוסדיים ופרטיים במגוון תחומים.

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים וניהול דיגיטלי של יומני הרופאים.

http://www.novolog.co.il

https://il.linkedin.com/company/novolog

לפרטים נוספים:

יהונתן רז

קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

jonathan@km-ir.co.il

www.km-ir.co.il