Pharmacovigilance

בחלק משירותי שרשרת האספקה שלנו, אנו מספקים שירותי דיווח תופעות לוואי לבעלי הרישום /יבואנים בהתאם לדרישותיהם.

בנוסף, כל עובדי נובולוג מודרכים בתחום זה באופן שוטף ומחויבים לדווח באופן מיידי על כל מקרה של תופעת לוואי שהובא לידיעתם.

 

 

Top