קטעי עיתונות
דיווחי חברה

מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2023 וכנס פרונטלי ביום 26.3.24, שעת השיחה: 13:00

,
6.3.2024
6.30.2024

קטעי עיתונות

27.6.2023
15.10.2023

אביעד בוסי מצטרף לנובולוג כמנכ״ל קבוצת נובולוג

18.4.2023
19.4.2023

עירן טאוס מנכ"ל נובולוג הודיע על סיום תפקידו לאחר 6 שנות כהונה

25.9.2021
10.3.2022

יום הרוקח/ת

יום הרוקח/ת הבינלאומי מצוין היום ברחבי העולם הוא הזדמנות..