קטעי עיתונות
דיווחי חברה

זימון אסיפה ל-5.8.2024- דיון בדוחות כספיים, מינוי מחדש של רו"ח ודירקטורים ואישור מדיניות תגמול

,
30.6.2024
7.1.2024

קטעי עיתונות

27.6.2023
15.10.2023

אביעד בוסי מצטרף לנובולוג כמנכ״ל קבוצת נובולוג

18.4.2023
19.4.2023

עירן טאוס מנכ"ל נובולוג הודיע על סיום תפקידו לאחר 6 שנות כהונה

25.9.2021
10.3.2022

יום הרוקח/ת

יום הרוקח/ת הבינלאומי מצוין היום ברחבי העולם הוא הזדמנות..